Stowarzyszenie A KuKu Sztuka, dwumiesięcznik literacki „Topos” oraz Miasto Gdynia serdecznie zapraszają wszystkich miłośników poezji pragnących rozwijać własną twórczość do udziału w cyklu spotkań poetyckich o charakterze warsztatowym: „Planeta Twórczość. Sztuka uwodzenia muz”.

Projekt „Planeta Twórczość” zakłada przeprowadzenie warsztatów poetyckich połączonych z cyklem wykładów o współczesnej poezji, oraz spotkaniami z uznanymi literatami (m.in. Antonim Pawlakiem, Jerzym Nowosielskim, Piotrem Czerskim, Pawłem Huelle). Warsztaty mają na celu wszechstronny rozwój poetyckiego talentu uczestników, zapoznanie ich nie tylko z tajemnicami warsztatu poetyckiego, lecz także udzielenie informacji na temat funkcjonowania poezji i jej autorów w mediach i na rynku wydawniczym, a w dalszej kolejności promocję młodych poetów poprzez publikację najlepszych prac w dwumiesięczniku literackim „Topos” oraz wieczór autorski uczestników warsztatów w kawiarni literackiej „Strych” w Gdyni.

Instruktorami prowadzącymi są uznani trójmiejscy poeci:

Krzysztof Kuczkowski - poeta, autor szkiców i recenzji literackich, redaktor naczelny dwumiesięcznika literackiego "Topos", przewodniczący jury licznych ogólnopolskich konkursów poetyckich. Autor jedenastu tomów poezji.

Tadeusz Dąbrowski – poeta, krytyk literacki, redaktor dwumiesięcznika literackiego „Topos”, laureat Nagrody „Małe Berło” Fundacji Kultury Polskiej (nominowany przez Tadeusza Różewicza), autor czterech książek poetyckich.

Mariusz Więcek – poeta, zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Złoty Środek Poezji Kutno 2006 na najlepszy poetycki debiut roku 2005, laureat Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (2006).

Pierwsza edycja projektu to 8 spotkań literacko – warsztatowych które odbędą się w terminie od 31 marca do 2 czerwca 2007 roku.


Każde z ośmiu pięciogodzinnych spotkań składa się z:

1. Wykładu o współczesnej poezji i życiu literackim. (1 godzina)
2. Warsztatu poetyckiego / konwersatorium. (2,5 godziny)
3. Konsultacji indywidualnych /spotkania z poetą/prozaikiem. (1 godzina)

podczas zajęć zaplanowano półgodzinną przerwę kawową.

Warsztaty będą odbywać się w soboty w godzinach 10.00-15.00, w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, przy ul. Legionów 27

Terminy warsztatów:

31.03.2007
14.04.2007
21.04.2007
28.04.2007
12.05.2007
19.05.2007
26.05.2007
02.06.2007

3. Założenia programowe warsztatów poetyckich:

- Metody kreatywnego myślenia - otwieranie pudełka zwanego wyobraźnią
- Stylistyka – od slamu do traktatu filozoficznego
- Melodyka, Rytm i Wersyfikacja – jak zostać DJ’em słów
- Środki poetyckie – słów cięcie / gięcie
- Teorie metafory i poszukiwanie własnego języka – osobność
- Techniki pisarskie wielkich poetów – jak robią to inni
- Tradycja literatury – badania literackiego DNA
- Metody pracy nad wierszem – 1001 ćwiczeń

4. Goście warsztatów (zapraszani co drugie spotkanie):

31.03 – Paweł Huelle
21.04 – Piotr Czerski
12.05 – Kazimierz Nowosielski
02.06 – Antoni Pawlak

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 25 marca 2007r na adres:

planetatworczosc@wp.pl

trzech własnych tekstów poetyckich wraz z krótką informacją o sobie i swoich zainteresowaniach lekturowych i poetyckich. Prosimy o podanie dokładnego adresu miejsca zamieszkania oraz kontaktu telefonicznego. Spośród nadesłanych zgłoszeń instruktorzy prowadzący wyłonią 30-osobową grupę, która weźmie udział w warsztatach. Koszt ośmiotygodniowych warsztatów dla jednego uczestnika wynosi: 160 zł. Wpłaty prosimy dokonywać do 30 marca 2007 na poniższe konto z dopiskiem PLANETA TWORCZOŚĆ:

Stowarzyszenie a KuKu Sztuka
Ul. Kaczeńcowa 26
81-575 Gdynia

Lukas Bank
44194010763014429700000000

Dowód wpłaty należy zabrać na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 31.03.2007.

Więcej informacji:

www.akukusztuka.eu

www.topos.iq.pl

oraz pod nr telefonu: 660 690 968.

patronat medialny: